Het bestuur van Q.T. bestaat uit 4 leden, die zorg dragen voor het reilen en zeilen van het dispuut. Zij zijn verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, ALV’s, (laten) organiseren van activiteiten en houden toezicht op de financiële situatie van het dispuut. Het bestuur wisselt jaarlijks, op 30 april, tijdens onze Dies.

Bestuur ‘18-’19
Voorzitter: Mej. E. Zielman
Secretaris: Mej. A. Vrieler
Penningjuf: Mej. S. Schaap
Commissaris Activeer: Mej. H. Wind